ديدار در فلقشعر از: منوچهر آتشی
اجرای ترانه: اکبر گلپايگانیتو مثل لاله‌ی پيش از طلوع دامنه‌ها
- که سر به صخره گذارد،
غريبی و پاکی
ترا ز وحشت توفان، به سينه می‌فشرم
عجب سعادت غمناکی!

back to home

write a feedback

recommend to your friends