هر جا که باشيمشعر از: پونه
اجرای آهنگ: شادمهر عقیلیسه‌شنبه‌های هميشه
رنگِ موهای خرمايی
کوچه‌هایِ بی گلايه وُ گلبرگ
سايه‌بانِ شکسته‌ی ابر وُ پريشانیِ ناودان‌ها ...

من وُ تو، هر جا که باشيم
آسمانِ دلهامان بارانی‌ست ...


گنبدهای بی کبوتر
پنجره‌هایِ چوبیِ فرسوده
کاغذهایِ بی نشانه وُ نام
گلدانِ تشنه‌ای روی طاقی ...

من وُ تو، هر جا که باشيم
لبانمان خسته‌تر از سکوت‌ست ...


رويایِ بی صدای باد
آفتابِ تيزِ شهريور
بویِ تندِ ماهی
اندازه‌ی آشنایِ کفشی روی ماسه‌ها ...

من وُ تو، هر جا که باشيم
نگاهمان لبريزِ از درياست ...

back to home

write a feedback

recommend to your friends