مهم نيستشعر از: پونه
اجرای ترانه: هوشمند عقيلی
عکاس: پونه
عکس‌ها: سوئيس (شوويتس)مهم نيست
ديگر شماره‌ی سالها مهم نيست
ديگر اسم روزها وُ تکرار هفته‌ها مهم نيست
ديگر هيچ چيز مهم نيست، هيچ چيز ...


مهم نيست که پروانه با کدام بهار آمد
آواز پرنده به چه سازی بود
چه گلهايی پشت پنجره داشتيم
جویِ آب چرا خشکيده‌ست
اين همه بادِ سرد از کجا می‌وزد
با اين آسمانِ ابری چه بايد کرد
ستاره‌ها چرا کم شده‌اند
مهم نيست ... اصلا مهم نيست ...


صدای سوت وُ فشفشه می‌آيد
بچه‌ها در خيابان بازی می‌کنند
مردی نگران به سيگارش پک می‌زند
زنی با کفش‌های پرصدا عجولانه می‌گذرد
همسايه ديروز خانه‌تکانی می‌کرد
به آخر سال رسيديم، به همين زودی
ولی مهم نيست ... اصلا مهم نيست ...


حالا ديگر همه چيز را از بالا می‌شود ديد
خشکيدن وُ سبزیِ برگها را
رفتن وُ رسيدنِ پرنده‌ها را
شکستن وُ رويشِ شاخه‌ها را
شلوغی وُ سکوتِ خيابانها را
فقط آسمان هنوز بالاتر است ...


دکتر گفت: برايت قرصی نمی‌نويسم
انگار حال تو رو به بهبودی‌ست
لبخند می‌زنم
بهبودی؟! ... حال؟! ...
احتمالا حق با شماست
اگر هم نه،
حتما روزی سرانجام،
خوب خواهم شد ...

هر چند که ... مهم نيست ...

back to home

write a feedback

recommend to your friends