آزادیشعر از: پونه
اجرای ترانه: افشين
... اين سهم خوبان، بر روی زمين است

فردريش شيلر - وآلنشتاين
(مرگ وآلنشتاين - پرده‌ی چهارم - صحنه‌ی دوازدهم)هميشه همينطور بوده ...
غصه نخور،
اينجا آخر خط است ...


اول بيدارت می‌کنند
سحرگاه گرگ وُ ميش ارديبهشت
پرنده‌هايی هنوز ساکت وُ نسيمی خنک،
که از لابلای ميله می‌وزد ...
نامه‌ی نيمه‌کاره را می‌نويسی
لباست را عوض می‌کنی
با دستانی بسته،
از پله‌های بلند بالا می‌روی
و بعد، رو به آسمان،
هنوز ستاره‌ها را نشمرده،
چشمانت از خواب سنگين خواهد شد
و اين ... لذت فراموشی‌ست ...

back to home

write a feedback

recommend to your friends