سرابشعر از: پونه
آواز: محمد اصفهانی
هان ای آفتاب!
مغز مرا بخشکان.
ای اشکهای شور، قدرت احساس و تشخيص را در چشمانم بسوزانيد.
به خدا قسم جنون تو را تا آن حد تلافی خواهم کرد که جنون در برابرش هيچ باشد.

هملت (پرده‌ی چهارم - صحنه‌ی پنجم)ديدی نگاه سوخته
با صبر آينه وُ با بال کبوتر چه کرد؟
برای اندوه آسمان وُ بغض گلبرگ است که می‌گويم
برای دلواپسی شکوفه‌های نارنج ...


کاش باورم می‌شد
هنوز برای ديدن توست که می‌خوابم ...


من از تمام دشت‌ها وُ کوهها
دلم فقط به شاخه‌گلی خوش بود،
که نه برگِ رنگين‌کمان داشت
نه عطر چشمه‌های تابستانی ...


گلهای بی‌حوصله‌ی اين فصل
بدون نسيم هم سرما می‌خورند ...


ديگر از ستاره وُ زنگوله خسته‌ام
ديگر از سقفهای چوبیِ رو به آسمان خسته‌ام
ديگر از خوابِ پرواز هم خسته‌ام ...


قيمتِ اين همه رويای شکسته چقدر است؟

back to home

write a feedback

recommend to your friends