شبانهشعر از: احمد شاملو
اجرای ترانه: سامان- بی‌آرزو چه می‌کنی ای دوست؟

- به ملال،
در خود به ملال
با يکی مرده سخن می‌گويم.


شب، خامش استاده هوا
وز آخرين هياهوی پرندگان کوچ
ديرگاه‌ها می‌گذرد.
اشک بی‌بهانه‌ام آيا
تلخه‌ی اين تالاب نيست؟


- از اين گونه
بی‌اشک
به چه می‌گريی؟

- مگر آن زمستان خاموش خشک
در من است.


به هر اندازه که بيگانه‌وار
بر شانه‌برت سر نهم
سنگ‌باری آشناست
سنگ‌باری آشناست غم.

back to home

write a feedback

recommend to your friends