موسيقی کناره‌ی هامونشعر از: منوچهر نيستانی
اجرای ترانه: محمد معتمدی
شعر ترانه: محمد معتمدی
عکاس: پونه
عکس‌ها: ايرانگل‌های هيرمند که می‌رويند
موسيقی کناره‌ی هامون را
- با بادهای آمده از دور -
خوانده‌اند


با پاهای خسته ز خلخال، دختران
و بازوان، سياه و برهنه
از راه می‌رسند
اسپند دود کرده به مجمر
"هامون درود
وان بازوی ستبر بلندت
هی‌های هيرمندت!"


من دختران ساحل هامون را
بسيار ديده‌ام
در چشم‌هايشان
انگار آهوان، به تماشای نوبهار.


موسيقی کرانه‌ی هامون
دنيای ديگری‌ست


هر آهوی ستاره‌ی مسحور
چشمش به دوردست
به صحرای ديگری‌ست.

back to home

write a feedback

recommend to your friends