چند رباعیشعر از: سياوش کسرايی
اجرای ترانه: محمدرضا شجريان
شعر ترانه: سياوش کسرايی
عکاس: پونه
عکس‌ها: تنگه واشی (فيروزکوه)مرا گفتی که دل دريا کن ای دوست
همه دريا از آنِ ما کن ای دوست
دلم دريا شد اينک در کنارت
مکش دريا به خون، پروا کن ای دوست.


کنارِ چشمه‌ای بوديم در خواب
تو با جامی ربودی ماه از آب
چو نوشيديم از آن جامِ گوارا
تو نيلوفر شدی، من اشکِ مهتاب.


تن بيشه پر از مهتابه امشب
پلنگِ کوه‌ها در خوابه امشب
به هر شاخی دلی سامان گرفته
دلِ من در برم بی‌تابه امشب.

back to home

write a feedback

recommend to your friends