باغ مهتابشعر از: سيمين بهبهانی
اجرای ترانه: هايده
شعر ترانه: ليلا کسری
عکاس: پونه
عکس‌ها: تنگه واشی (فيروزکوه)ديشب ای بهتر ز گل! در عالم خوابم شکفتی
شاخ نيلوفر شدي‏ در چشم پُر آبم شکفتی


ای گل وصل از تو عطرآگين نشد آغوش گرمم
گرچه بشکفتی، ولی در عالم خوابم شکفتی


بر لبش ای بوسه‌ی شيرين‌تر از جان! غنچه کردی
گل شدی، بر سينه‌ی هم‌رنگ سيمابم شکفتی


شام ابرآلودِ طبعم را دمی چون روز کردی
آذرخشی بودی و در جان بی‌تابم شکفتی


يک رگم خالی نماند از گردش تند گلابت
ای گل مستی که در جام می نابم شکفتی


بستر خويش از حريری نرم چون مهتاب کردم
تا تو چون گلهای شب در باغ مهتابم شکفتی


خوابگاهم شد بهشتی، بسترم شد نوبهاری
تا تو ای بهتر ز گل! در عالم خوابم شکفتی

back to home

write a feedback

recommend to your friends