فال سيبشعر از: يدالله مفتون امينی
اجرای ترانه: پرستو صابری
شعر ترانه: بدرالدين هلالی استرآبادی
عکاس: پونه
عکس‌ها: تنگه واشی (فيروزکوه)با لبخند ماتی که در آينه می‌ديدم
پوست سيبی را کندی و پشت سر خود انداختی
تا برگردی
و از طرحی که درافتاده‌ست، رقم بخت را بخوانی
اما تو برنگشتی
و منتظر ماندی
تا من که پشت سر تو بودم "چيزی بگويم"


حال
بی‌آنکه سيبی در دست مانده باشد
يا پوست سيبی بر زمين
همان انتظار، به گونه‌ای باقی‌ست


و کسی هم نيست که در پسِ پشت تو نشسته باشد ...

back to home

write a feedback

recommend to your friends