شصت و سه سالگیشعر از: محمدعلی بهمنی
اجرای ترانه: عليرضا قربانی
شعر ترانه: بهادر یگانه
عکاس: پونه
عکس‌ها: تنگه واشی (فيروزکوه)شصت و سه سال است
که شصت و سه ساله‌ام


حیرت نکن
شناسنامه من یک دروغ اجباری‌ست
هنوز تا متولد شدن مجالم هست


این بار که به دنیا آمدم
گهواره‌ام را
در اتاق خودت ببند
تنها آینه‌ی اتاق تو پیر نشانم نمی‌دهد

back to home

write a feedback

recommend to your friends