بر دکه‌ی روزنامه‌فروشیشعر از: محمد شمس لنگرودی
صدا: محمد شمس لنگرودی
عکاس: پونه
عکس‌ها: موزه وزیری (تهران)بر دکه‌ی روزنامه‌فروشی
باران
به شکل الفبا می‌بارد


دوست دارم
چند حرف و شاخه گلی در منقارم بگيرم
و منتظرت بمانم


باران عصر
موزون و مقفا
می‌بارد
می‌بارد
می‌بارد
و تو
دير کرده‌ای


گل‌ها
مثل پرندگان به دام افتاده در کف من می‌لرزند
تو نخواهی آمد
و شعر
داستان پرنده‌ای است
که پرواز را دوست دارد
و بالی ندارد

back to home

write a feedback

recommend to your friends