دريايی ۳۰شعر از: يدالله رويايی
آهنگساز و اجرا: ناصر چشم‌آذر
عکاس: پونه
عکس‌ها: دريای خزردريا!
ای بيگناهی متلاطم -
در آب‌های فاجعه!
در آب‌های بيم:
آب هزار گيسو،
آب هزار پلک،
آب هزار حادثه در تنگه‌های دور
آب اطاق‌های دربسته -
در خلوت پرنده‌های محجر.
دهليزهای درهم،
که جنحه و جنايت را،
در عمق‌ها
پنهان کنند.


آب رها و بی‌قانون -
در سرزمين تکرار.


سرشار،
از حق و اختيار.

back to home

write a feedback

recommend to your friends