نام کوچکشعر از: عمران صلاحی
اجرای ترانه: عباس مهرپويا
شعر ترانه: پرويز وكيلی
عکاس: پونه
عکس‌ها: چغازنبيلدرخت را به نام برگ
بهار را به نام گل
ستاره را به نام نور


کوه را به نام سنگ
دل شکفته‌ی مرا به نام عشق
عشق را به نام درد


مرا به نام کوچکم صدا بزن

back to home

write a feedback

recommend to your friends