نمازی در تنگناشعر از: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
اجرای ترانه: يلدا عباسی و همای مستان
شعر ترانه: همای
عکاس: پونه
عکس‌ها: امامزاده يحيی (تهران)زان‌سوی بهار و زان‌سوی باران
زان‌سوی درخت و
زان‌سوی جوبار
در دورترین فواصلِ هستی
نزدیک‌ترین مخاطب من باش!


نه بانگِ خروس هست و
نه مهتاب
نه دمدمه‌ی سپیده‌دم، اما،
تو آینه‌دار روشنای صبح
در خلوتِ خالی شب من باش!

back to home

write a feedback

recommend to your friends