آوازشعر از: محمدعلی سپانلو
اجرای ترانه: هوشمند عقيلی
شعر ترانه: طاهره قرۃ‌العين
عکاس: پونه
عکس‌ها: پارک آب و آتش (تهران)من اين شب را و آن مهتاب‌ها را کز گلوگاه تو می‌تابيد
من اين اندوه را آواز خواهم کرد
من اين آواز را در نامه خواهم بست
به نام روشنت، در صبحگاهان باز خواهم کرد

من از آويزهای گوشوارت کهکشان‌ها را
و از فيروزه‌ی انگشترينت آسمان‌ها را
و از گل‌سينه‌ات خورشيد را
آغاز خواهم کرد


کسی دانسته می‌خوابد
کسی بيدار می‌ماند ندانسته
من اين بيداری و دانستگی را در شبم همساز خواهم کرد

back to home

write a feedback

recommend to your friends