سرزمين پاکشعر از: فرخ تميمی
اجرای ترانه: دلکش
شعر ترانه: بيژن ترقی
عکاس: پونه
عکس‌ها: تهرانای سرزمين پاک
با اولين شکوفه‌های تو بيدار می‌شود
باغ پر از شکوفه‌ی انديشه‌های من.
در دشت چشم‌های تو، اين دشت‌های سبز
هر باغ شعر من
پيغام‌بخش جلوه‌ی روزان بهتريست.
هر غنچه
هر شکوفه
هر ساقه‌ی جوان
دنيای ديگريست.


ای سرزمين پاک
من با پرندگان خوش‌آوای باغ شعر
در دشت چشم‌های تو، سرشار هستی‌ام
من با اميد روشن اين باغ پر سرود
در خويش زنده‌ام


دشت جوان چشم تو، سبز و شکفته باد.

back to home

write a feedback

recommend to your friends