آه آتشناکشعر از: رهی معيری
اجرای ترانه: علیرضا افتخاری
شعر ترانه: حافظ
عکاس: پونه
عکس‌ها: کاروانسرای خانات (تهران)چون شمع نيمه جان، به هوای تو سوختيم
با گريه ساختيم و به پای تو سوختيم


اشکی که ريختيم، به ياد تو ريختيم
عمری که سوختيم، برای تو سوختيم


پروانه سوخت يک شب و آسود جان او
ما عمرها، ز داغ جفای تو سوختيم


ديشب که يار، انجمن‌افروز غير بود
ای شمع، تا سپيده بجای تو سوختيم


کوتاه کن حکايت شب‌های غم، رهی
کز برق آه و سوز نوای تو سوختيم

back to home

write a feedback

recommend to your friends