در افق نگاه ماشعر از: عليرضا ميبدی
صدا: عليرضا ميبدی
عکاس: پونه
عکس‌ها: دهسلمدر افق نگاه ما سايه‌ی سجده‌های تو
کاش به خانه‌ام برد غافله‌ی دعای تو


در همه جاست طرح تو، در همه جاست ياد تو
بر دل ماست خوب من اين همه جای پای تو


باز نگاه می‌کنم منظر سبز بيد را
باز نوازشم دهد بوسه‌ی آشنای تو


باز رسيده از سفر قاصدک خبربری
باز نشست بر دلم شاپرک صفای تو


سوگ شود ترانه‌ای از غم عاشقانه‌ای
کاش که بشنود کسی زخمه‌ی های‌های تو


پرکشد از کمانچه‌ای مرغ سحر به کوچه‌ای
سرکشد از دريچه‌ای نسترن نوای تو


قصه و سرگذشت ما، غربت ما، شکست ما،
خانه‌ی دوردست ما، پرشده از هوای تو

back to home

write a feedback

recommend to your friends