سنگفرششعر از: نصرت رحمانی
اجرای ترانه: سالار عقيلی
شعر ترانه: اکبر آزاد
عکاس: پونه
عکس‌ها: خرانق (ايران)ای سنگفرش راه که شب‌های بی‌سحر
تک‌بوسه‌های پای مرا نوش کرده‌ای
ای سنگفرش راه که در تلخی سکوت
آواز گام‌های مرا گوش کرده‌ای


هر رهگذر ز روی تو بگذشت و دور شد
جز من که سال‌هاست کنار تو مانده‌ام
بر روی سنگ‌های تو با پای خسته ... آه!
عمری به خيره پيکر خود را کشانده‌ام


ای سنگفرش هيچ در اين تيره‌شام ژرف
آواز آشنای کسی را شنيده‌ای؟
در جستجوی او به کجا تن کشم، دگر
ای سنگفرش گمشده‌ام را نديده‌ای؟

back to home

write a feedback

recommend to your friends