عطر حضور شماشعر از: محمدعلی بهمنی
آواز: علیرضا قربانی
شعر آواز: محمدعلی بهمنی
عکاس: پونه
عکس‌ها: ناييناین‌جا برای از تو نوشتن هوا کم است
دنیا برای از تو نوشتن مرا کم است!


اکسیر من! نه اینکه مرا شعر تازه نیست
من از تو می‌نویسم و این کیمیا کم است


سرشارم از خیال ولی این کفاف نیست
در شعر من حقیقت یک ماجرا کم است


تا این غزل شبیه غزل‌های من شود
چیزی شبیه عطر حضور شما کم است


گاهی ترا کنار خود احساس می‌کنم
اما چقدر دل‌خوشی خواب‌ها کم است


خون هر آن غزل که نگفتم به پای توست
آیا هنوز آمدنت را بها کم است؟

back to home

write a feedback

recommend to your friends