قطره‌های بارانشعر از: پرتو کرمانشاهی (علی‌اشرف نوبتی)
اجرای ترانه: عليرضا قربانی
شعر ترانه: پرتو کرمانشاهی
عکاس: پونه
عکس‌ها: جنگل‌های سياه (آلمان)ای قطره‌های باران با جوی‌ها بگوييد
کان رهرو غم‌آلود، زين رهگذر کجا رفت


ای جوی‌های آرام از رودها بپرسيد
زين راه رازپيوند، آن همسفر چرا رفت


ای رودهای سرکش کآشفته و سبک‌پوی
آغوش می‌گشاييد، دريای بی‌کران را

آنجا که بی‌نهايت در بی‌کران غنوده‌ست
از موج‌ها بجوييد، آن راز جاودان را


ای قطره‌های باران، ای جويبار آرام
ای رودهای سرکش، وی بحر بی‌کرانه

سرگشته و ملولم در دشت خاطر خويش
آيا شما نداريد، زآن بی‌نشان نشانه ...؟

back to home

write a feedback

recommend to your friends