رفتیشعر از: گلچين گيلانی
اجرای ترانه: جلال محمديان
شعر ترانه: -
عکاس: پونه
عکس‌ها: باغ ايرانی (تهران)پنجه‌ای پر زور دارد روزگار
می‌ربايد يار را از دست يار
رفتی و ديگر نمی‌بينم تو را
رفتی و ديگر نمی‌گويم چرا


از پس هر آمدن رفتن بوَد
اين نه تنها سرنوشتِ من بوَد


آمدی مانند گل در گلشنم
رفتی و رفت آن چراغ روشنم
هستی من يک دو ماهی از تو بود
رفتی و رفتی ... ولی آوخ، چه زود!


ياد تو اينجاست، در جان و دلم
مهر تو اينجاست، در آب و گلم

back to home

write a feedback

recommend to your friends