بهانهشعر از: گراناز موسوی
اجرای ترانه: حجت اشرف‌زاده
شعر ترانه: عليرضا بديع
عکاس: پونه
عکس‌ها: استراسبورگ (فرانسه)گفتم ماهی بياور
از چشمانت که با آسمان راه می‌رود


ماه‌ها گذشت و نيامدی
و آنقدر به بی‌ماهیِ آسمان خيره ماندم
تا ماهی شدم
و از رودخانه‌ات به دريای ديگری رفتم

back to home

write a feedback

recommend to your friends