قصدِ رحیلشعر از: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
اجرای ترانه: زيبا شيرازی
شعر ترانه: زيبا شيرازی
عکاس: پونه
عکس‌ها: هامبورگ (آلمان)من عاقبت از اینجا خواهم رفت

پروانه‌ای که با شب می‌رفت
این فال را برای دلم دید


دیری‌ست،
مثل ستاره‌ها چمدانم را
از شوق ماهیان و تنهایی خودم
پر کرده‌ام، ولی
مهلت نمی‌دهند که مثل کبوتری
در شرم صبح پر بگشایم
با یک سبد ترانه و لبخند
خود را به کاروان برسانم.


اما،
من عاقبت از اینجا خواهم رفت.

پروانه‌ای که با شب می‌رفت،
این فال را برای دلم دید.

back to home

write a feedback

recommend to your friends