احساس خالیشعر از: سهیل محمودی
صدا: سهیل محمودی
عکاس: پونه
عکس‌ها: آلمانمن به یک احساس خالی دلخوشم
من به گل‌های خیالی دلخوشم


در کنار سفره‌ی اسطوره‌ها
من به یک ظرف سفالی دلخوشم

مثل اندوه کویر و بغض خاک
با خیال آبسالی دلخوشم


سر نهم بر بالش اندوه خویش
با همین افسرده‌حالی دلخوشم

در هجوم رنگ در فصل صدا
با بهار نقش قالی دلخوشم


آسمانم حجم سرد یک قفس
با غم آسوده‌بالی دلخوشم

گرچه اهل این خیابان نیستم
با هوای این حوالی دلخوشم

back to home

write a feedback

recommend to your friends