هر بارشعر از: حسین منزوی
آواز: سالار عقيلی
شعر آواز: دکتر علی غضنفری
عکاس: پونه
عکس‌ها: آلمانمن
تو را
برای شعر
برنمی‌گزینم،
شعر
مرا
برای تو
برگزیده است.


در هشیاری به سراغت نمی‌آیم،
هر بار
از سوزش انگشتانم درمی‌یابم
که باز
نام تو را می‌نوشته‌ام.

back to home

write a feedback

recommend to your friends