لالاییشعر از: پونه
اجرای ترانه: هوشمند عقيلی
شعر ترانه: -
عکاس: پونه
عکس‌ها: Ludwigsburg (آلمان)- چند بارِ دوباره بخوابم
که نوبت به خواب ستاره‌ها رسد؟

-


- بابا؟
-


- "کودکی"‌هایت عجول
"جوانی" مثل آوازِ نشسته در سازِ بی‌خیالِ سکون
- و "کهنسالی"؟
- دفتری پُر نشان از خطوطِ بریده
تشنه وُ لبریز وُ پرافسوس

بخواب ... بابا


- بخواب
دختر بهانه‌های گمشده
بخواب عزیز نامه‌های نیامده‌خیس
بخواب بغضِ بی‌حرفِ دلتنگی
بخواب کودکِ سپیده‌ای سربه‌زیر
بخواب بابا،
بخواب ...

back to home

write a feedback

recommend to your friends