شیداییشعر از: پونه
اجرای ترانه: عبدالرحيم ساربان
شعر ترانه: ابوسعید - محلی
عکاس: پونه
عکس‌ها: جنگل‌های سياه (آلمان)
ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی
(مولوی)از خواب‌های من
تا بیداری تو،
چه راه درازی‌ست که این همه سال
رفتم وُ هنوز
منزلی هویدا نیست


تو کلام کدام کتابی
یا شعر ناشنوده‌ی کدام عشقی؟
ترانه‌ی تنهایی کدام شبگردی؟
تو از کجایی ستاره‌ی ساحر
که روزها روز
آمدند وُ
ماندند وُ
رفتند
و شید هیچ خورشیدی
به سوسوی شیرینت نمی‌مانست؟

back to home

write a feedback

recommend to your friends