تماشاشعر از: پونه
اجرای ترانه: هژير مهرافروز
شعر ترانه: هما ميرافشار
عکاس: پونه
عکس‌ها: رقص دراويش در جوار آرامگاه مولوی (قونيه، ترکيه)روبروی خودت
بالای آسمان نشسته‌ام


من از لبخند وُ اشک
من از قهر وُ نوازش گذشته‌ام

من از دريا وُ دره‌ها
من از خاک وُ از خورشيد
من از مرگ وُ زندگی هم گذشته‌ام


اينجا
فقط در تو حيرانم:
دو چشمِ سياهِ ستاره‌بارانم!

back to home

write a feedback

recommend to your friends