بيت‌القصيدهشعر از: پونه
اجرای ترانه: عليرضا عصار
شعر ترانه: مولوی
عکاس: پونه
عکس‌ها: آرامگاه مولوی (قونيه، ترکيه)
گرچه تفسير زبان روشنگر است
ليک عشق بی‌زبان روشنتر است
(مولوی)اين روزها
ابرهای گرفته گاهی
آنقدر گرانی می‌کنند
که صدای پر شاپرکی
- دورتر از تمام آسمان حتی -
برای بريدن طاقتم کافی‌ست

من تشنه‌ام رفيق
هُدهُدِ گريه کجاست؟


خواب در حسرت
زندگی در سکوت
مستی در انتظار.

من به پايانت رسيده‌ام!
بگو ساکتم کنند ...

back to home

write a feedback

recommend to your friends