شاهدانهشعر از: پونه
آواز: همای و گروه مستان
عکاس: پونه
عکس‌ها: Jerusalem
در مذهب عشق، شاهدی بس باشد
(سعدی)نه خسته‌ام،
نه چشمها سنگينی می‌کنند.
سکوتم از هوای ابری خانه می‌آيد.


نه گلايه است،
نه حتی حرف دلتنگی.
از روز وُ شب‌هايم می‌گويم.


نه شاعرم،
نه مسافر بی‌خوابِ ستاره‌ها.
فقط گل سرخم پژمرده است.


من وُ تو را
به تربتِ علاقه سرشته‌اند.
"آن لحظه‌ای که بی تو سرآيد مرا
مباد"! *


* از: فريدون مشيریback to home

write a feedback

recommend to your friends