وزان گلشن به خارم مبتلا کردشعر از: پونه
آواز: عليرضا قربانی
عکاس: پونه
عکس‌ها: Jerusalemحالا
از آن روزها که رفته‌ای
آنقدر رو به آسمان بوده‌ام
که حساب روز ما
به سن وُ سال ستاره می‌رود


می‌بينی "شاعرِ گلِ يخ"! *
حرف از مصدر بعيد وُ
استمرار گريه می‌آيد.
من کوک زندگی را بريده‌ام
و پرده‌ی خيال
فقط به لحنِ پياله می‌رود


کوه‌ها رسيده‌اند اما
تو هنوز هم نيامدی!


* سهراب سپهری: قتل يک شاعر افسرده به دست گل يخback to home

write a feedback

recommend to your friends