اعجاز تبسمشعر از: ابوالقاسم لاهوتی
اجرای ترانه: پروین
عکاس: پونه
عکس‌ها: آرامگاه ابوعلی سينا (همدان)جان می‌دهد به من، جان ... آواز را ببينيد!
دل می‌ربايد از من، دل ... ناز را ببينيد!


چشمش چو بر من افتد، دل را کند ز سينه
سيمرغ می‌کند صيد، شهباز را ببينيد!


تا هر نفس به نوعی، سازد مرا پريشان
دم می‌دمد چو جادو، دمساز را ببينيد!


از آشيان سينه، يکسر کبوتر دل
در دام زلفش افتد، پرواز را ببينيد!


دلمرده چون شوم من، با يک تبسم از نو
دل‌زنده‌ام نمايد، اعجاز را ببينيد!


عشق جوان به ميدان، دل می‌برد ز پيران
تا چون شود سرانجام، آغاز را ببينيد!

back to home

write a feedback

recommend to your friends