حفره‌ای در من استشعر از: حافظ موسوی
اجرای ترانه: گوگوش و حسن شماعی‌زاده
عکاس: پونه
عکس‌ها: طاق بستان (کرمانشاه)حفره‌ای در من است
که روياهای مرا می‌بلعد


از جنگلی دور
سايه‌روشن وهم‌آلودی
روی خاطرات من افتاده است


من کجا بوده‌ام
اين همه سال چه می‌کرده‌ام


يکی بيايد اين شاخه‌ها را کنار بزند!

back to home

write a feedback

recommend to your friends