ترا من چشم در راهمشعر از: نيما يوشيج
اجرای ترانه: محمد نوری
عکاس: پونه
عکس‌ها: يزدترا من چشم در راهم شباهنگام
که می‌گيرند در شاخ تلاجن سايه‌ها رنگ سياهی
وزان دل‌خستگانت راست اندوهی فراهم،
ترا من چشم در راهم.


شباهنگام، در آندم که بر جا دره‌ها چون مرده‌ماران خفتگانند،
در آن نوبت که بندد دست نيلوفر به پای سرو کوهی دام
گرم يادآوری يا نه، من از يادت نمی‌کاهم
ترا من چشم در راهم

back to home

write a feedback

recommend to your friends