تشنه‌های ناگزيرشعر از: محمدعلی بهمنی
اجرای آواز: ايرج بسطامی
عکاس: پونه
عکس‌ها: شيراز (نارنجستان قوام)عطش ساليان من و
زلالی‌های تو وُ
رنجِ بی گلايه‌ی
تا چشمه رفتن ها و
تشنه بازگشتن ها


خيالت آسوده!
اين شعر هم
برای چشمه‌های ممنوع و
تشنه‌های ناگزير


بغض امانم نمی‌دهد
تو برايشان بخوان

back to home

write a feedback

recommend to your friends