حد تقريرشعر از: پونه
اجرای ترانه: عليرضا افتخاری
عکاس: پونه
عکس‌ها: شيراز (ارگ کريمخان)گاهی به خط آب وُ
گاهی به حرف باد.
می‌بينی دلِ ساده را؟
يادت بخير،
سپندار صبوری وُ
پری‌واره‌ی درياها


نذری به مجمر وُ عمری به يادگار
قهوه‌ای شبانه وُ سفرهای فال
سجده‌ای بر قدمگاه
اعجاز حضرت حافظ


من خواب مانده‌ام!
ساعت به کوک علاقه می‌گردد وُ
عقربه‌های آسمان
در طواف تو حيران‌اند ...

back to home

write a feedback

recommend to your friends