شيرين و فرهادشعر از: پونه
آواز: محمدرضا شجريان
عکاس: پونه
عکس‌ها: شيراز (حمام وکيل)آی ... پری‌پوش آب وُ
حوالی خاطره‌ها!
پشت کدام کوه بلند
دل به رامِ رويا داده‌ای که سيلابی
به سبزی ساحل‌ات نمی‌رسد؟


آی ... کوه‌کنِ محال!
ديده بر تيشه وُ تيغ
به کدام آه حسرت می‌زنی
که شهر به شهر
هر شب از سنگ صدا می‌آيد؟


بينوا عشقِ دوره‌گرد ...

back to home

write a feedback

recommend to your friends