حوصله‌ی راهشعر از: نصرت رحمانی
آواز: سالار عقيلی
عکاس: پونه
عکس‌ها: شيراز (آرامگاه سعدی)ای دوست
درازنای شب اندوهان را
از من بپرس
که در کوچه‌ی عاشقان تا سحرگاه
رقصيده‌ام


و طول راه جدايی را
از شيون عبث گام‌های من
بر سنگفرش حوصله‌ی راه
که همپای بادها
در شهر و کوه و دشت
به دنبال بوی تو
گريده‌ام


و ساعت خود را
با کهنه ساعت متروک برج شهر
ميزان نموده‌ام


ای نازنين
اندوه اگر که پنجه به قلبت زد
تاری ز موی سپيدم
در عودسوز بيفکن
تا عشق را بر آستانه‌ی درگاه بنگری

back to home

write a feedback

recommend to your friends