آتش عشقشعر از: حميد مصدق
اجرای ترانه: فرشاد جمالی
عکاس: پونه
عکس‌ها: حافظيه، شيرازمرا با سوز جان بگذار و بگذر
اسير و ناتوان بگذار و بگذر


چو شمعی سوختم از آتش عشق
مرا آتش به جان بگذار و بگذر


دلی چون لاله بی داغ غمت نيست
بر اين دل هم نشان بگذار و بگذر


مرا با يک جهان اندوه بسيار
تو ای نامهربان بگذار و بگذر


دو چشمی را که مفتون رُخت بود
کنون گوهرفشان بگذار و بگذر


درافتادم به گرداب غم عشق
مرا در اين ميان بگذار و بگذر


به او گفتم: حميد از هجر فرسود!
به من گفتا: جهان بگذار و بگذر!

back to home

write a feedback

recommend to your friends