حرفهای گمشدهشعر از: پونه
آواز: همايون شجريان
عکاس: پونه
عکس‌ها: حافظيه، شيرازبيدارت کردم
که فقط ستاره‌ها را ببينی!
ما هميشه با هم
پای طاقت آسمان می‌نشستيم


باورت هست
صبوری دل از سرم پريده؟
که خط فاصله از خطم افتاده است؟


اينجا رسيديم،
که فقط دوره‌ای باشد
باورت هست ولی
دوره بی دور يادت نمی‌چرخد؟


باران به ضريب عشق،
بر ضرب زندگی
هيهات!
باورت هست،
به اين زخمه‌ی شکسته نوايی‌ام؟


دير آمدی نازنين!
خواب من، خيس شبنم شد
خواب تو،
خوش!

back to home

write a feedback

recommend to your friends