و ايضاً، حنانهشعر از: پونه
اجرای آواز: ايرج بسطامیامشب که از هر ستاره‌ای
خنده‌های ابريشم وُ گل می‌ريخت‏
ديدم خيال تو هنوز
بر اين کوبه مانده است ...


کسی چه می‌داند!
از پای کوچه‌های خلوت
از امتدادِ پرچين وُ شمشادها
رنگِ پريده‌ی صبح
صدای زنگ
پاورقی‌های زندگی ...


روزهايی که می‌روند‏
به وامِ نگاهت بايد بُرد.
حساب ما‏
فقط همين است ...

back to home

write a feedback

recommend to your friends