سين آخرشعر از: پونه
اجرای ترانه: عماد رامفرقی نمی‌کند، حروفِ ساکتِ دلتنگم!
چه روزِ اسيرِ باد وُ
چه شبی که مانده بی‌ستاره ...


سفره‌های صبور ما،
دلِ هفت آسمانِ بارانی دارند.
سينِ سی نوروز
که باکی نيست ...

back to home

write a feedback

recommend to your friends