نمره‌ی سی‌وپنجشعر از: پونه
آواز: محمدرضا شجريانديده بودم در خواب
که شبی خواهی آمد ...


بنفشه‌ها را شستم،
فانوس خاطره‌ات باشند ...


اينهمه خوش‌باوری،
دليلِ علاقه نيست؟ ...

back to home

write a feedback

recommend to your friends